Jan Olav Martinsen

* Eier og daglig leder

* Stifter av Saferec as

Erik Strande

 • Salg
 • erik@saferec.no
 • 91840101

 

Wenche Fredheim

* Økonomi og administrasjon 

* wenche@saferec.no

* 47666982

 • Bjørn Asmyhr 

 • Verksted
 • Ansatt siden 1994
 • verksted@saferec.no
 • 93015491

Arnold Asmyhr

 • Verksted
 • Ansatt siden 1997

Øystein Jacobsen

 • Verksted
 • Ansatt siden 2008

Roman Tumasz

 • Verksted
 • Ansatt siden 2016

Joakim Lønningdal

 • Verksted
 • Ansatt siden 2021

Kazimierz Zelazko

 • Verksted
 • Ansatt siden 2022

Albin Riiser Huseby

 • Verksted - lærling

Nathaniel Engebakken

* Verksted - lærling 

Jone Hognes Kroghsæter

 • Verksted - lærling